தமிழ்தேசிய போராளி
மாவீரன்
சி.பசுபதிபாண்டியன்
அவர்களின்
12 ஆம் ஆண்டு வீரவணக்கம்

தமிழ்தேசிய போராளி
மாவீரன்
சி.பசுபதிபாண்டியன்
அவர்களின்
12 ஆம் ஆண்டு வீரவணக்கம்
அழைக்கிறார்

உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்
ப. ராஜ்குமார் பாண்டியன் M. L

நாள் 10.01.24 ,
இடம் ,தூத்துக்குடி
அலங்காரதட்டு

தமிழர் விடுதலைக் களம்
மாநில செய்திப்பிரிவு

Avatar photo

State Spokesperson - Tamilar Viduthalai Kalam | மாநில செய்தி தொடர்பாளர் - தமிழர் விடுதலைக் களம்