தமிழர் விடுதலைக் களத்தின் 09 ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா தொகுப்பு!

தமிழர் விடுதலைக் களத்தின்
09ஆம் ஆண்டு துவக்க விழாவை முன்னிட்டு
தலைவர் ப.ராஜ்குமார்பாண்டியர் ML,
செய்த மக்கள் பணிகளின் தொகுப்பு!

தமிழர் விடுதலைக் களம்
மாநில செய்திப்பிரிவு

Avatar photo

State Spokesperson - Tamilar Viduthalai Kalam | மாநில செய்தி தொடர்பாளர் - தமிழர் விடுதலைக் களம்