இன்று பிறந்தநாள் காணும்தமிழர் விடுதலைக் களம்நிறுவனத்தலைவர் சட்டசக்கரவர்த்திப.ராஜ்குமார்பாண்டியர் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் …வாழ்க பல்லாண்டு காலம்…

இன்று பிறந்தநாள் காணும்
தமிழர் விடுதலைக் களம்
நிறுவனத்தலைவர் சட்டசக்கரவர்த்தி
ப.ராஜ்குமார்பாண்டியர் அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் …
வாழ்க பல்லாண்டு காலம்…

தமிழர் விடுதலைக் களம்
மாநில செய்திப்பிரிவு

Avatar photo

State Spokesperson - Tamilar Viduthalai Kalam | மாநில செய்தி தொடர்பாளர் - தமிழர் விடுதலைக் களம்